TABLOIDER PÅ VÄG

De 50.000 vitbokstabloiderna har nu kommit från tryckeriet och 24 DHL-kartonger  har sänts iväg till anmälda utdelare. Fler ska sändas under nästa vecka.

Vill du också bli utdelare?