EFTERVALSTABLOIDEN


En eftervalstabloid

Projektet vitbokstabloiden gick alltså i lås.

Behovet av en uppföljning, i form av en eftervalstabloid är ju uppenbart. Offensiven från de politiskt korrekta, förljugenheten i massmedia, hjärntvätten av många svenskar, fortsätter. Kampanjen mot Sverigedemokraterna har tappat all sans. Vi har en statsminiser som applåderar hemfridsbrott och misshandel av politiska dissidenter. Och den islamistiska terrorn har nått Stockholm.

• Finansieringen är redan säkrad för en ny 12-sidig tabloid, på en upplaga så hög som 100.000 exemplar.

Vad vi inte har finansiering för är distributionen av DHL-kartonger, med tidningarna till de olika utdelarna. Där kommer vi att behöva få in cirka 30.000 kr. Hittills har 6.700 kr inkommit. Fler bidrag kan sändas till postgiro 80 73 30 - 6.

• Vad gäller utdelare finns i mitten av december drygt 30 personer anmälda, för täckning av dessa orter:

1. Umeå:
2. Älvdalen
3. Orsa
4. Mora
5. Rättvik
6. Leksand
7. Borlänge
8. Avesta
9. Fagersta
10. Hallstavik
11. Uppsala
12. Värmland
13. Vallentuna
14. Täby
15. Sollentuna

16. Järna
17. Strängnäs
18. Flen
19. Boxholm

20. Göteborg

21. Ale

22. Mölndal
23. Tvååker
24. Växjö
25. Halmstad
26. Malmö

27. Lund

28. Karlskoga

29. Gävle

30. Ånge

31. Stockholm

32. Nynäshamn

33. Helsingborg

Om vi räknar med i genomsnitt 1.000 exemplar för utdelare har vi nu drygt 30.000 - dvs 1/3 av den planerade upplagan säkrad för utdelning.

Utdelning är tänkt att i huvudsak ske genom att läggas i brevlådor, i flerbostadshus och villaområden. Tabloiden ska inte delas ut tillsammans med något annat material.

Vill även du medverka i utdelningen av eftervalstabloiden?

Vill du sätta din ort på kartan?

Hör då av dig till:   info@vitbok.se

• Vad gäller innehåll och utformning finns nu en fullständig pdf-fil för 12 sidor i en preliminär version. En systematisk omarbetning av denna kommer att ske under januari månad.

Den ska även uppdateras med BRÅ- och Migverks-statistik för år 2010, för att kunna gå i tryck under i bästa fall februari.


Jämfört med tabloiden före valet kommer vi denna gång att ha mer tid på oss att sprida materialet. Som det nu ser ut kommer tryckningen att ske under februari 2011, så att distributionen kan ske under hela våren, från mars månad och fram till midsommar.

Ett viktigt moment är att genom den nya tabloiden värva nya utdelare och få in mer av ekonomiska bidrag, för att senare kunna gå i land med även en tredje tabloid.

Det blir ett försök att få en snöboll i rullning.

Jan Milld