ANNONSER

Annonser har nu prövats som en väg att göra vitboken känd, det visar sig dock att inte alla tidnignar tar in sådana annonser.

Exempelvis har Dala-Demokraten vägrat att publicera denna lilla annons:

Även där annonser tagits in har dock inga märkbara resultat noterats.


En slutsats kan vara att i första hand rikta annonseringen till grupper som kan vara särskilt intresserade av vitboken.  Således har vi nu framställt denna halvsidesannons för SD-Kuriren:

Detta har dock stött på vissa problem: Sverigedemokraterna ger beskedet att SD-Kuriren inte ska utkomma med något mer nummer före valet.

Vitboken har dock sin betydelse i folkbildningsarbetet även efter valet. Vi siktar således till att få in denna annons i SD-Kuriren då.

Vi har skrivit till SD-K-redaktören Tommy Hansson för att få veta:

1. När är manusstopp till första numret av SD-Kuriren efter valet?

2. Vad kostar en halvsidesannons?

Ett svar har nu inkommit från Hansson där han meddelar att redaktionen beslutat vägra ta in en annons för vitboken i SD-Kuriren.